Teşkilat

İslam Toplumu Milli Görüş (CİMG)

 

CİMG, Avrupa’da, hükümetlerden bağımsız hizmet veren dinî bir sivil toplum kuruluşudur.

 

CİMG, Türkiye’den batı Avrupa’ya göç etmiş işçiler tarafından ilk temelleri atılan bugün avrupanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren yüzlerce camii ve kültür merkezlerinde 300 bin insana, çeşitli düzlemlerden oluşan çalışma alt birimleriyle sosyal, kültürel ve dinî hizmetler sunmaktadır. CİMG’nin çalışmaları, gaye ve amaçları tüzüğünde belirtildiği şeklindedir.

 

Buna göre CİMG Müslümanların dinî ihtiyaçlarının karşılanmasını organize eder.

 

CİMG, müslümanların entegrasyonunu sağlamayı, bütün toplum katmanlarıyla diyalog kurmayı ve toplumsal meselelere çözümler üretmeyi kendisine ilke edinmiştir.

 

 

Milli Görüş ne anlama geliyor ?

 

"Millî Görüş"ün ismindeki Millî sözcüğü, İslâmî kavramdaki Millet-i İbrahim’e yeni tevhid akidesine inananlara işaret eder. Kesinlikle, kavmiyetçilik, ulusculuk manasındaki bir anlayışı içermez. Yani Milli Görüş, İslâmî anlamda tevhid akidesine inanan cemaati tarif etmektedir.

 

İslâm öğretisine göre, bütün insanlık ilk peygamber Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva’dan doğup çoğalmıştır.

 

Allah, insanlara doğru yolu göstermek için zaman zaman peygamberler göndermiştir. (Kur’an 43:7; 3:163-165). Hz. İbrahim de bunlardan birisidir ve aynı zamanda "İbrahimî dinlerin (Hristiyan, Müslüman ve Mûsevilerin) babasıdır."

 

Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (selam onlara olsun) Hz İbrahim peygamberin soyundan gelmişlerdir ve adı geçen peygamberler yalnız bir yaratıcının varlığına inanmışlar ve insanlığı bu öğretiye çağırmışlardır. (Kur’an 3:84)

 

Bu üç dini birbirlerine bağlayan unsur; her şeyi yaratan, her şeye güç yetiren ve bir olan Allah inancıdır. (Kur’an 2:136)

 

CİMG teşkilat olarak kendisini bu öğretiye inanan ve candan bağlı olan müslümanlardan oluşan bir topluluk olarak görmektedir.

 

CİMG inanmaktadır ki, dünya barışı ancak dinlerin barışıyla sağlanabilir. Kur’anın şu çağrısı bu uğraştaki ve inançtaki dayanağımızdır:

 

"Bir kelime etrafında birleşelim!" (Kur’an 3:61)

 

“Kitab indirilmişlerle ihtilafa düşmememizi” buyuran Rabbimiz “tartışmamız halinde bile, iyi bir şekilde tartışın fakat ölçüyü kaçırmayın, sizleri ve onları yaratan bir Allah’a iman edin” şeklinde bir ölçü koymaktadır. Bu anlamda bizler bu ölçünün şahitliğini yapmak zorundayız.

 

Bizler Müslümanlar olarak hakikatin ve ölçünün şahitleriyiz; görevimiz, misyonerlik veya insanları dine zorla dahil etmek değildir. Rabbimizin “dinde zorlama yoktur” ilkesini benimsemekteyiz. (Kur’an 10:99)

 

Onun için Millî Görüş ismini Millet-i İbrahim’den alarak kullanıyoruz... (Kur’an 3:61)

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© MOSQUEE EYYÛB SULTAN STRASBOURG